Cách đặt ống hầm cầu tự hoại đơn giản nhất

Khi bạn nắm chắc được cách đặt ống hầm cầu, cách đặt ống bể phốt một cách chính xác. Thì tuổi thọ của bể phốt và bồn cầu của gia đình bạn sẽ tăng lên đáng kể đó. Có thể tránh được các tình trạng tắc bồn cầu hoặc bị vỡ do lắp đặt sai vị trí, sai thiết kế. Có cách đặt ống hầm cầu tự hoại nào đơn giản nhất không?

Continue Reading
Close Menu

Call Now