Cần nâng cao việc giáo dục ý thức học sinh sinh viên bảo vệ môi trường

Môi trường sống bị ô nhiễm luôn là vấn nạn đau đầu hiện nay. Là một chủ đề nóng trên toàn cầu. Nó đe dọa trực tiếp tới sự an nguy của con người. Do đó cần có các biện pháp giáo dục, răn đe kịp thời. Đặc biệt là nâng cao việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh sinh viên.

Continue Reading
Close Menu

Call Now